ژوئن 11, 2022

بار گروپاژ

  گروپاژ یا حمل مشترک بار یعنی حمل کالاهای مختلف با یک کانتیر به صورت بین المللی. به عبارتی در مواقعی که بارهای ارسالی اندازه استاندارد […]