جولای 13, 2022

ارسال جنازه

از دست دادن عزیزان و آشنایان یکی از بزرگترین دردها در زندگی میباشد و ارسال جنازه ی متوفی از دغدغه های اصلی کسانی ست که فاصله […]
ژوئن 29, 2022

بار فریت به کشورهای خاورمیانه

ارسال بار به کشورهای خاورمیانه در سالهای اخیر به دلیل رشد ارتباطات تجاری با افزایش چشمگیری مواجهه شده است، همچنین به دلیل کم بودن مسافت، با […]
ژوئن 24, 2022

رزومه تاسکوکارگو

ژوئن 24, 2022

رزومه بازرگانی پناهی

ژوئن 24, 2022

خدمات بار

شرکت بین المللی تعطیلات آرام (تاسکوکارگو) با دارا بودن تجهیزات مدرن و حضور پرسنل مجرب و دارای تخصص،آماده ارائه ایمن ترین و سریع ترین خدمات بار […]
ژوئن 24, 2022

انواع کانتینر

ژوئن 11, 2022

اصطلاحات تجاری

ردیف واژه معدل انگلیسی تعریف   1 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن Chamber of Commerce& Industries and Mines اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران […]
ژوئن 11, 2022

استخدام

شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و بار بین المللی تعطیلات آرام، جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری […]